Wat is Back On Track?

Wat is Back On Track?

 • Waarom Back On Track?

  Vanuit de vaststelling dat jongvolwassenheid een cruciale fase is, willen wij aanwezig zijn voor jongeren die reeds door de mazen van het hulpverleningsnet zijn gevallen of dreigen te vallen. We stellen vast dat de doelgroep jongvolwassenen oververtegenwoordigd is in opvang en detentie en dat het aantal thuisloze jongeren enkel groeit. We zien bij en horen van de jongeren ook dat nabijheid en ondersteuning nodig is in hun leven. Via Back On Track willen we:

  • Deze jongeren respecteren in hun verlangen naar autonomie en zelfbeschikking.
  • Hen verbinding bieden met een zingevend netwerk.
  • Inzetten op het installeren van onvoorwaardelijke steun.
 • Voor wie is Back On Track?

  Back On Track is een project dat zich richt op jongvolwassenen tussen 17 en 25 jaar. We focussen ons hierbij op twee specifieke groepen binnen deze leeftijdscategorie. Enerzijds gaan we aan de slag met jonge detentieverlaters. Daarnaast gaan we ook aan de slag met jongeren die gebruik maken van de nachtopvanginitiatieven en/of op een wachtlijst voor opvang staan bij verschillende CAW’s.

  De komende drie jaar begeleiden we 133 jongeren. 44 jongeren zijn uitstromers uit detentie. 89 jongeren staan op de wachtlijst voor opvang van een CAW of maken gebruik van de nachtopvanginitiatieven.

 • Waar gaan we aan de slag?

  Back On Track gaat aan de slag in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Er wordt nauw samen gewerkt met CAW’s en gevangenissen in beide provincies. Onze partners zijn:

  CAW's

  • Zuid-West-Vlaanderen
  • Centraal-West-Vlaanderen
  • Noord-West-Vlaanderen
  • Oost-Vlaanderen

  Gevangenissen

  • Ieper
  • Brugge
  • Ruiselede
  • Oudenaarde
  • Gent

  In regio Kortrijk - Roeselare voorzien we jaarlijks 16 begeleidingen, regio Ieper - Westkust 9 begeleidingen, regio Brugge - Oostende 18 begeleidingen en regio Gent - Oudenaarde 12 begeleidingen.

 • Hoe gaan we aan de slag?

  Via wetenschappelijk onderbouwde methodieken gaan we aan de slag met de jongeren en hun netwerk. Enkele inspiratiebronnen zijn het Housing First 4 Youth-principe, integrale begeleiding, Eigen Kracht Conferenties (EKC), het verruimen van probleemoplossende vaardigheden en het verkennen van denkpatronen en -fouten en werkzame factoren uit forensische methodieken.

Onze pijlers

 • Huisvesting
  Huisvesting
 • Inkomen en activering
  Inkomen en activering
 • Netwerk
  Netwerk
 • Zelfredzaamheid
  Zelfredzaamheid
 • Voorkomen van recidive
  Voorkomen van recidive