Wat is Back On Track?

Wat is Back On Track?

 • Waarom Back On Track?

  Vanuit de vaststelling dat jongvolwassenheid een cruciale fase is, zijn wij aanwezig voor jongeren die reeds door de mazen van het hulpverleningsnet zijn gevallen of dreigen te vallen. We stellen vast dat de doelgroep jongvolwassenen oververtegenwoordigd is in opvang en detentie en dat het aantal thuisloze jongeren enkel groeit. We zien bij en horen van de jongeren ook dat nabijheid en ondersteuning essentieel is in hun leven. Via Back On Track willen we:

  • Deze jongeren respecteren in hun verlangen naar autonomie en zelfbeschikking.
  • Hen verbinding bieden met een zingevend netwerk.
  • Inzetten op het installeren van onvoorwaardelijke steun.
 • Voor wie is Back On Track?

  Back On Track richt zich op jongvolwassenen van (bijna) 18 tot en met 24 jaar. We focussen ons hierbij op twee specifieke groepen binnen deze leeftijdscategorie. Enerzijds gaan we aan de slag met jonge detentieverlaters. Daarnaast werken we met jongeren die dak- en/of thuisloos zijn.

 • Waar gaan we aan de slag?

  Back On Track gaat aan de slag in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Er wordt nauw samen gewerkt met CAW’s en gevangenissen in beide provincies.

 • Hoe gaan we aan de slag?

  Via wetenschappelijk onderbouwde methodieken gaan we aan de slag met de jongeren en hun netwerk. Enkele inspiratiebronnen zijn het Housing First 4 Youth-principe, integrale begeleiding, het verruimen van probleemoplossende vaardigheden en het verkennen van denkpatronen en -fouten en werkzame factoren uit forensische methodieken (NPT/GLM/Motivationele gespreksvoering).

Onze pijlers

 • Huisvesting
  Huisvesting
 • Inkomen en activering
  Inkomen en activering
 • Netwerk
  Netwerk
 • Zelfredzaamheid
  Zelfredzaamheid
 • Voorkomen van recidive
  Voorkomen van recidive